Työpaikkamäärä Helsingissä

Helsingissä oli vuoden 2018 lopussa 409 246 työpaikkaa Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan. Edelliseen vuoteen verrattuna työpaikkamäärä kasvoi kolme prosenttia. Helsinki muodosti maan suuriman työpaikka-alueen. Helsingin seudun työpaikoista yli 52 prosenttia sijaitsi pääkaupungissa. Kaikista maamme työpaikoista yli 17 prosenttia oli Helsingissä.

Toimialarakenne palveluvaltainen

Helsingin toimialarakennetta dominoivat palvelualat, joiden osuus työpaikoista oli 88 prosenttia vuonna 2018. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus työpaikoista oli lähes 9,4 prosenttia ja julkisen hallinnon sekä hyvinvointipalvelujen osuus 26,9 prosenttia.  Teollisuusalojen osuus työpaikoista jäi lähes 4,2 prosentiin.

Suurin toimiala oli terveys- ja sosiaalipalvelut alan työllistäessä 56 854 henkilöä. Alan kaikista työpaikoista 14,1 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Alan työpaikkamäärä kasvoi 2,8 prosentilla edellisestä vuodesta. 

Toiseksi merkittävimmän toimintakokonaisuuden muodostavat ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan liittyvät alat, jotka työllistävät 43 173 henkeä. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan työpaikkamäärä kasvoi 5,3 prosentilla vuoteen 2017 verrattuna. Pääkaupungin osuus alan työpaikoista oli 30,3 prosenttia.

Kolmanneksi merkittävin työllistäjä oli informaatio- ja viestintäala. Alalla oli työpaikkoja kaikkiaan 40 471 eli 5,4 enemmän kuin vuonna 2017. Helsingin osuus kaikista informaatio- ja viestintäalan työpaikoista oli 40,8 prosenttia.

Seuraavaksi merkittävin työllistäjä oli tukku- ja vähittäiskauppa 38 352 työpaikalla. Alan työpaikkamäärä kasvoi 1,2 prosenttia vuodesta 2017 ja Helsingin osuus alan työpaikoista oli 14,6 prosenttia.

Seuraavaksi suurimmat työllistäjät olivat hallinto- ja tukipalvelutoiminta (35 967), julkinen hallinto ja maanpuolustus (29 351 työpaikkaa) sekä koulutus (24 005).
 

 

Laatuseloste

Työpaikkojen määrää koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen alueelliseen työssäkäyntitilastoon vuosilta 2007–2018 ja tiedot kerätty Tilastokeskuksen Väestötilastopalvelusta. Käytetty toimialaluokitus on TOL2008 mukainen.