Työmarkkinat Helsingissä - ajankohtaiset tilastokuviot, päivitys kuukausittain ja neljännesvuosittain suhdannekuviot2020.pptx

 

Vuositilastot

www.aluesarjat.fi     Perustilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain sekä Helsingin seudusta ja Uudestamaasta kunnittain.

Työpaikat

Työpaikat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa 2000-2019 (vuosikeskiarvo), lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus tyopaikattvt.xlsx

Työpaikat Helsingissä toimialoittain 2007-2018, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto työpaikat_tol.xlsx

Työpaikat Helsingissä toimialoittain työnantajasektorin mukaan 31.12.2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto työpaikat_työnantajat.xlsx

Työpaikat Helsingissä peruspiireittäin v.1988-2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikatpiirit.xlsx

Työpaikat Helsingin peruspiireissä toimialan mukaan 31.12.2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikat_tol_pp.xlsx

 

Työlliset

Helsingin työllinen työvoima toimialan mukaan v. 2007-2018,  lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto työlliset_tol.xlsx