Kuukausi- ja neljännesvuositiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot kuukausittain v. 2013 - 2020 TEM_2020.xlsx

Työmarkkinat Helsingissä - ajankohtaiset tilastokuviot, päivitys kuukausittain ja neljännesvuosittain suhdannekuviot2020.pptx

Helsingin työmarkkinakatsaus neljännesvuosittain  
2. vuosineljännes 2020.xlsx Aineistojen Laatuseloste.docx

Vuositilastot

www.aluesarjat.fi     Perustilastoja aikasarjoina pääkaupunkiseudun kunnista alueittain sekä Helsingin seudusta ja Uudestamaasta kunnittain.

Työpaikat

Työpaikat Helsingissä, pääkaupunkiseudulla, Helsingin seudulla ja koko maassa 2000-2019 (vuosikeskiarvo), lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus tyopaikattvt.xlsx

Työpaikat Helsingissä toimialoittain 2007-2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto työpaikat_tol.xlsx

Työpaikat Helsingissä toimialoittain työnantajasektorin mukaan 31.12.2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto työpaikat_työnantajat.xlsx

Työpaikat Helsingissä peruspiireittäin v.1988-2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikatpiirit.xlsx

Työpaikat Helsingin peruspiireissä toimialan mukaan 31.12.2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto Tyopaikat_tol_pp.xlsx

Pendelöinti

Helsingissä työssäkäyvät helsinkiläiset ja muualta pendelöivät koulutustaustan ja iän mukaan 2017, lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto pendelointi.xls

Työlliset

Helsingin työllinen työvoima toimialan mukaan v. 2007-2017,  lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto tyolliset.xls

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2018 lopussa (Tilastoja 2019:8)

Julkaisun tilastotaulukot Työttömyystaulukot2018.xlsx

Työttömyys Helsingissä alueittain vuoden 2019 lopussa - HKI Työttömyystaulukot 2019.xlsx