Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2021.xlsx

Työttömyystilanne elokuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli elokuun lopussa 12,8 %
 • Työttömyysaste oli 1,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten
 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 10 % vähemmän kuin vuosi sitten (koko maan pudotus 15 %)
  • Helsingissä työttömistä työnhakijoista 11 % oli kokoaikaisesti lomautettuja
  • Ilman työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 2 %; 664 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten
 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 21 %
 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 22 %
 • 25–49-vuotiaiden määrä väheni 13 %
 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 1 %
 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 5 %
 • Vieraskielisten työttömien määrä väheni 2 %
 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 63 %
 • Avoimia työpaikkoja oli 42 % enemmän kuin vuosi sitten

 

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni vuoden takaisesta, kokoaikaisesti lomautettujen määrä puolittui

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa 12,8 %. Työttömyysaste oli 1,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuoden elokuussa. Helsingissä oli elokuun lopussa 45 115 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5 115 henkilöä (10 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 13 404 henkilöä enemmän kun 2 vuotta sitten.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä v. 2021 elokuussa 11 %. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli elokuussa 5 059 (vuotta aiemmin 10 838). Vuoden 2021 heinäkuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni elokuussa 1 235 henkilöllä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 3 837 vähemmän kuin heinäkuussa. Verrattuna vuoden 2020 elokuuhun kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi vajaat 2 %, eli 664 :lla henkilöllä.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 12 % ja Vantaalla 3 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä väheni 15 % edellisvuodesta.

 

Pitkäaikaistyöttömien määrä kaksinkertaistunut koronaa edeltävästä ajasta

Sekä alle 25-vuotiaiden että 25–29-vuotiaiden työttömien määrä putosi Helsingissä reilulla viidenneksellä vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni vain prosentin. Työttömien naisten määrä pieneni 12 % ja miesten 8 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 5 % vähemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä (yht. 12 906) laski 2 %. Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 29 % on muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.

Koronakriisin pidempiaikaiset taloudelliset vaikutukset näkyvät mm. siinä, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Helsingissä 63 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli elokuun lopussa Helsingissä 21 168, mikä oli 8 193 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Koronaa edeltävästä ajasta (2019 elokuu) pitkäaikaistyöttömien määrä on kaksinkertaistunut ja kasvanut yli 10 600 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 47 %. Kaksi vuotta sitten vastaava osuus oli 33 %.

Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi nyt 58 % ja Vantaalla 98 % vuoden takaisesta.

 

Helsingissä avoimia työpaikkoja saman verran kuin ennen koronakriisiä

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä elokuun lopussa 10 733, mikä on 42 % enemmän kuin vuosi sitten ja saman verran kuin kaksi vuotta sitten. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 72 % ja Espoossa 84 %.  Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 60 % enemmän kuin vuosi sitten.