Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2021.xlsx     Kuviot suhdannekuviot2021.pptx

Työttömyystilanne maaliskuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 14,5 %

 • Työttömyysaste oli 2,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 23 % enemmän kuin vuosi sitten (koko maan kasvu 7 %)

  •   Helsingissä työttömistä työnhakijoista 22 % oli kokoaikaisesti lomautettuja

  •    kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrän kasvu oli 22 %; 7 276  henkilöä enemmän kuin vuosi sitten

 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 16 %

 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 17 %

 • 25-49-vuotiaiden määrä kasvoi 23 %

 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 26 %:lla

 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 20 %

 • Vieraskielisten työttömien määrä kasvoi 23 %

 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 74 %

 • Avoimia työpaikkoja oli  2 % vähemmän kuin vuosi sitten

 

Vuosi koronakriisiä takana - synkkiä näkymiä pitkäaikaistyöttömyydessä 

Koronakriisi iski työmarkkinoihin vuosi sitten maaliskuussa. Täten työttömyyden kehityksen vertailu vuoden takaiseen osuus korona-ajan 1. kuukauteen. Hurja kasvu nuorten työttömien määrissä on hiipumassa, mutta työttömiä on edelleen kaikissa ryhmissä enemmän kuin vuosi sitten. 

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 14,5 %. Työttömyysaste oli 2,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden maaliskuussa. Helsingissä oli maaliskuun lopussa 51 318 työtöntä työnhakijaa, mikä on 9 525 henkilöä (23 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien naisten määrä kasvoi 21 % ja miesten 24 % vuoden takaisesta.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli maaliskuussa 11 341 (vuotta aiemmin 9 092). Vuoden 2021 helmikuuhun verrattuna lomautettujen määrä kasvoi maaliskuussa 2 092 henkilöllä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 123 vähemmän kuin helmikuussa.  Verrattuna vuoden 2020 maaliskuuhun kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 22 %, eli 7 276:lla henkilöllä.

Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä maaliskuussa 22 %. Osuus kasvoi helmikuusta 3 %-yksikköä. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat edelleen ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, lentoemännät ja purserit sekä lentokapteenit, tarjoilijat, myyjät, avustavat keittiötyöntekijät, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat ja siivoojat.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 21 % ja Vantaalla 33 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 7 % edellisvuodesta.

Nuorten tilanteessa aavistus myönteistä, pitkäaikaistyöttömyys syvenee

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 16 % vuoden takaisesta ja 25–29-vuotiaiden 17 %. Nuorten työttömyyden raju kasvu näyttää hidastuneen, vaikka työttömiä on edelleen enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 26 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 20 % enemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä kasvoi 23 %. Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 27 % on muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä. Osuus on sama kuin vuotta aiemmin.

Samaan aikaan kun työttömyyden hurja kasvu näyttää rauhoittuneen, alkaa näkyä koronakriisin pidempi aikaisia vaikutuksia. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Helsingissä 74 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli maaliskuun lopussa Helsingissä 18 727, mikä oli 7 942 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 2 055 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 76 % ja Vantaalla 104 % vuoden takaisesta.

Avoimia työpaikkoja eniten hoito- ja palvelualoilla sekä rakennuksilla, Espoossa ja koko maan tasolla jopa edellisvuotta enemmän

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä maaliskuun lopussa 9 517, mikä tarkoittaa 2 % pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 1 % ja Espoossa avoimia työpaikkoja oli tarjolla 19 % enemmän kuin vuosi sitten.  Helsingissä töitä oli eniten tarjolla lähi- ja sairaanhoitajille, myyntiedustajille, myyjille, siivoojille, rakennusalan työntekijöille, vartijoille, kiinteistöhuollon työntekijöille, varastotyöntekijöille sekä bioanalyytikoille ja lastentarhanopettajille. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 22 % enemmän kuin vuosi sitten.