Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2021.xlsx     

Työttömyystilanne toukokuussa 2021 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

Koronaepidemian työllisyysvaikutukset olivat rajuimmillaan vuosi sitten huhti-toukokuussa; näin ollen vuoden 2021 toukokuun vertailu näyttää positiiviselta. Muutosten etumerkki on vaihtunut, työttömien määrä laskevat lähes kaikissa ryhmissä, paitsi työttömyyden pitkittymisessä. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Lomautettujen määrä pieneni yli 18 000:lla, mutta kokonaan vailla työsuhdetta olevia työttömiä on viime vuotta hieman enemmän (kasvua 4 %). 

 

 • - Helsingin työttömyysaste oli toukokuun lopussa 13,8 %
 • - Työttömyysaste oli 4,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten
 • - Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 26 % vähemmän kuin vuosi sitten (koko maan pudotus 30 %)
 •      - Helsingissä työttömistä työnhakijoista 18 % oli kokoaikaisesti lomautettuja
 •      - kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä  kasvoi 4 %; 1 687 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten
 • - Alle 25 -vuotiaiden työttömien määrä pieneni 40 %
 • - 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 40 %
 • - 25–49 -vuotiaiden määrä vähnei 29 %
 • - Yli 50 -vuotiaiden työttömien määrä väheni 13 %
 • - Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 16 %
 • - Vieraskielisten työttömien määrä väheni 12 %
 • - Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 80 %
 • - Avoimia työpaikkoja oli  55 % enemmän kuin vuosi sitten

 

Kokoaikaisesti lomautettujen määrä pieneni reilusti, pitkäaikaistyöttömyys nousee edelleen 

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa 13,8 %. Työttömyysaste oli 4,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin viime vuoden toukokuussa. Helsingissä oli toukokuun lopussa 48 562 työtöntä työnhakijaa, mikä on 16 648 henkilöä (26 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 18 244 henkilöä enemmän kun 2 vuotta sitten.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli toukokuussa 8 568 (vuotta aiemmin 26 903). Vuoden 2021 huhtikuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni toukokuussa 1 838 henkilöllä. Kokonaan ilman työsuhdetta olevia työttömiä oli 20 vähemmän kuin huhtikuussa.  Verrattuna vuoden 2020 toukokuuhun kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä kasvoi 4 %, eli 1 687:lla henkilöllä.

Kun verrataan vuoden 2021 toukokuun tilannetta koronaa edeltävään vastaavaa aikaan (vuoden 2019 toukokuu), on työttömiä työnhakijoita yli 18 200 enemmän. Heistä vajaa puolet kuuluu kokoaikaisesti lomautettuihin. Työttömyysaste on noussut 8,8 %:sta -> 13,8 %:iin.

Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä v. 2021 toukokuussa 18 %. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat edelleen ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, myyjät, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat, tarjoilijat, siivoojat, avustavat keittiötyöntekijät ja yleissihteerit.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 28 % ja Vantaalla 23 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä väheni 30 % edellisvuodesta.

Nuorten työttömyys vähenee reippaasti 

Sekä alle 25-vuotiaiden että 25–29-vuotiaiden työttömien määrä putosi Helsingissä 40 % vuoden takaisesta. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 13 %. Työttömien naisten määrä pieneni 31 % ja miesten 20 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 16 % vähemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä (yht. 13 300) laski 12 %. Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 27 % on muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä.

Koronakriisin pidempiaikaiset taloudelliset vaikutukset näkyvät mm. siinä, että pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi Helsingissä 80 % vuoden takaisesta. Pitkäaikaistyöttömänä oli toukokuun lopussa Helsingissä 20 800, mikä oli 9 271 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 400 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Koronaa edeltävästä ajasta (2019 toukokuu) pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut yli 10 500 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 43 %. Kaksi vuotta sitten vastaava osuus oli 34 %. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi nyt 78 % ja Vantaalla 119 % vuoden takaisesta.

Avoimia työpaikkoja eniten hoito- ja myyntityössä, rakennusalalla ja varhaiskasvatuksessa 

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä toukokuun lopussa 9 307, mikä tarkoittaa 55 % kasvua edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 62 % ja Espoossa 51 %.  Helsingissä töitä oli eniten tarjolla lähi- ja sairaanhoitajille, myyjille, talonrakentajille, siivoojille, myyntiedustajille, kirvesmiehille ja rakennuspuusepille, varastotyöntekijöille sekä lastentarhanopettajille. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 51 % enemmän kuin vuosi sitten