Tarkat tilastotiedot excelinä ja ppt-kuviot löytyvät tältä sivulta 

Työttömyystilanne marraskuussa 2018 työ - ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

► Helsingin työttömyysaste marraskuun lopussa 8,8 %

►Työttömyysaste aleni 1,3 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta

►Työttömien määrä laski Helsingissä 12 %

►Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 17 % ja 25–29-vuotiaiden 12 %

►Yli 50-vuotiaita työttömiä 10 % vähemmän

►Pitkäaikaistyöttömien määrä aleni 19 %

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 8,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna osuus laski 1,3 prosenttiyksikköä. Koko maan työttömyysaste on laskenut vuoden mittaan Helsinkiä nopeammin. Marraskuun lopussa työttömyysaste koko maassa oli 8,7 %. (Vilkas väestönkasvu tulee kuitenkin alentamaan Helsingin lukua, kunhan lopulliset tiedot valmistuvat.)

Helsingissä oli marraskuun lopussa 29 930 työtöntä työnhakijaa, mikä on 12 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä väheni 10 % ja Vantaalla laskua oli 14 % verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työttömien määrä laski 15 % edellisvuodesta.

Helsingissä alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski 17 % ja 25–29-vuotiaiden työttömien määrä aleni 12 %. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä aleni 10 % vuoden takaisesta. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 13 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Yli vuoden työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä työnhakijoista Helsingissä nousi 35 %:iin. Pitkäaikaistyöttömyys alenee kuitenkin edelleen vauhdikkaasti. Pitkäaikaistyöttömiä oli lokakuun lopussa 19 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Espoossa alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 9 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä laski 21 %. Vantaalla alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni 3 % ja pitkäaikaistyöttömien määrä putosi 34 % edellisvuodesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä marraskuun lopussa 8 117, mikä tarkoittaa 22 % kasvua edellisvuoteen nähden.  Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 31 %. Espoossa työpaikkoja oli tarjolla 1 % edellisvuotta vähemmän. Koko maan tasolla avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi 16 % viime vuodesta