Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona TEM_2022.xlsx

Työttömyystilanne lokakuussa 2022 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli lokakuun lopussa 9,8 %
 • Työttömyysaste oli 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten
 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli 13 % vähemmän kuin vuosi sitten
  • Helsingissä työttömistä työnhakijoista 3 % oli kokoaikaisesti lomautettuja
  • Kokonaan vailla työsuhdetta olevien työttömien määrä pieneni 8 % 
 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 28 %
 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 18 %
 • 25–49-vuotiaiden määrä väheni 12 %
 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä väheni 12 %
 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä pieneni 7 %
 • Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni 23 %
 • Avoimia työpaikkoja oli 1,5 % enemmän kuin vuosi sitten

 

Nuorten työttömyys vähenee edelleen reippaasti, samoin pitkäaikaistyöttömien määrä

Helsingissä oli lokakuun lopussa 34 417 työtöntä työnhakijaa, mikä on 5 320 henkilöä (13 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta edelleen 4 773 henkilöä enemmän kuin ennen koronapandemiaa (v. 2019 lokakuussa). Erityisen voimakkaasti pieneni nuorten työttömien määrä, sekä alle 25-vuotiailla (-28 %) että 25–29-vuotiailla (-18 %). Alle 30-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä lokakuun lopussa 5 661. 25–29-vuotiaiden ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa suorittaneiden työttömien määrä pieneni 19 %.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan ilman työsuhdetta olevat työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli Helsingissä v. 2022 lokakuussa 3 %. Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli lokakuussa 974 (vuotta aiemmin 3 246). 

Pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä lokakuussa 15 517, mikä oli lähes 4 700 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Prosentuaalisesti pitkäaikaistyöttömien määrä pieneni vuoden takaisesta 23 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi laskuun vuoden 2022 maaliskuussa. Pitkäaikaistyöttömiksi luokitellaan yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleet. Yli 3 vuotta työttömänä olleita oli kuitenkin työnvälitystilastossa 1000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. 

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä pieneni 14 % ja Vantaalla 19 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä väheni 10 % edellisvuodesta.

Avoimien työpaikkojen määrän kasvu hiipuu pääkaupunkiseudulla, koko maan tasolla määrä kääntyi jo laskuun

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä lokakuun lopussa 11 935, mikä on vain 1,5 % enemmän kuin vuosi sitten, mutta edelleen 13 % enemmän kuin ennen koronaviruspandemiaa (lokakuussa 2019). Avoimien työpaikkojen määrän kasvu näyttää tyrehtyneen. Espoossa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi 8 % ja Vantaalla 2 % vuoden takaisesta. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 5 % vähemmän kuin vuosi sitten.