Tarkat tilastotiedot excel-tiedostona  TEM_2020.xlsx ja tilastokuviot suhdannekuviot2020.pptx

Työttömyystilanne marraskuussa 2020 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan:

 

 • Helsingin työttömyysaste oli marraskuun lopussa 13,5 %

 • Työttömyysaste oli 4,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten

 • Työttömiä työnhakijoita (ml. kokoaikaisesti lomautetut) oli Helsingissä 59 % enemmän kuin vuosi sitten (koko maan kasvu 38 %)

  •   Helsingissä työttömistä työnhakijoista 20 % oli kokoaikaisesti lomautettuja

  •    kokonaan vailla työtä olevien työttömien määrän kasvu oli 30 %

 • Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 108 %

 • 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 91 %

 • 25-49-vuotiaiden määrä kasvoi 66 %

 • Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 40 %:lla

 • Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä kasvoi 55 %

 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kohosi 40 %

 • Avoimia työpaikkoja oli 25 % vähemmän kuin vuosi sitten

 

Marraskuussa työttömyystilanne lähes ennallaan – selkein muutos pitkäaikaistyöttömyyden kasvussa

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli marraskuun lopussa 13,5 %. Työttömyysaste oli 4,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuoden marraskuussa. Helsingissä oli marraskuun lopussa 47 188 työtöntä työnhakijaa, mikä on 17 552 henkilöä (59 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Naisilla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 64 % ja miehillä 55 % vuoden takaisesta.

Työttömiin työnhakijoihin lasketaan työttömät ja kokoaikaisesti lomautetut.  Kokoaikaisesti lomautettujen määrä oli marraskuussa 9 503 (vuotta aiemmin 723). Vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna lomautettujen määrä pieneni marraskuussa 384 henkilöllä. Kokonaan vailla työtä olevia työttömiä oli 188 vähemmän kuin lokakuussa.  Verrattuna vuoden 2019 marraskuuhun kokonaan vailla työtä olevien työttömien määrä kasvoi 30 %, eli 8 772:lla henkilöllä. Vuoden 2020 syys-marraskuussa työttömyyden muutokset ovat hyvin pieniä – tilanne on aavistuksen parempaan päin.

Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli marraskuussa 20 %. Lomautettujen ammattilaisten kärjessä ovat ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, lentoemännät ja purserit, tarjoilijat, avustavat keittiötyöntekijät, myyjät sekä mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.

Espoossa työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 60 % ja Vantaalla 79 %.  Koko maan tasolla työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 38 % edellisvuodesta.

TEM:n URA-asiakastietojärjestelmästä poimittujen epävirallisten tietojen mukaan Helsingin työttömyysaste oli joulukuun loppupuolella, viikolla 51 (21.12.) 13,6 %.

Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu kiihtyy

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 108 % vuoden takaisesta ja 25–29-vuotiaiden 91 %. Nuorten työttömien määrä on kasvanut muita enemmän. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä lisääntyi 40 %. Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli 55 % enemmän kuin vuosi sitten.  Vieraskielisten helsinkiläisten työttömien määrä kasvoi 51 % ja kasvu oli suurinta toisen asteen koulutuksen suorittaneilla. Marraskuussa Helsingissä oli 12 321 vieraskielistä (eli muun kuin suomen ja ruotsinkielistä) työtöntä työnhakijaa.

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 40 %. Pitkäaikaistyöttömänä oli marraskuun lopussa 14 381, mikä oli 4 108 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten ja 582 henkilöä enemmän kuin kuukausi sitten. Espoossa pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi 44 % ja Vantaalla 63 % vuoden takaisesta.

Avoimien työpaikkojen määrä pudonnut eniten Vantaalla

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä marraskuun lopussa 7 101, mikä tarkoittaa 25 % pudotusta edellisvuoteen nähden. Vantaalla avoimien työpaikkojen määrä pieneni 35 % ja Espoossa 21 %.  Helsingissä töitä oli eniten tarjolla lähi- ja sairaanhoitajille, myyjille, myyntiedustajille, rahdinkäsittelijöille, varastotyöntekijöille, talonrakentajille sekä postinkantajille ja -lajittelijoille. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 13 % vähemmän kuin vuosi sitten.