Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen uudistus viivästyttää vuoden 2021 1. vuosineljänneksen tietojen saamista Helsingin osalta. Näin ollen vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen Työmarkkinakatsauksen julkistaminen on toistaiseksi myöhässä. 

Työmarkkinoiden neljännesvuosikatsauksesta vastaa Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitietoyksikkö. Katsaus sisältää ajantasaiset tilastotiedot Helsingin työpaikkojen, työllisyyden ja työttömyyden muutoksista. Tietojen keskeiset lähteet ovat Tilastokeskuksen työvoimatutkimus ja TEM:n työnvälitystilasto. Lisäksi hyödynnetään mm. Tilastokeskuksen konkurssitilastoja Helsingin osalta. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kuvaavat kunkin vuosineljänneksen keskiarvotietoja. Otantaan perustuvat tiedot ovat  Helsingin osalta karkeasti suuntaa antavia ja saattavat sisältää suurtakin satunnaisvirhettä. TEM:n työnvälitystilaston tiedot perustuvat työttömien työnhakijoiden asiakasrekisteriin ja toimivat hyvin kuntatason vertailuissa. Tietojen viiteajankohta on kunkin vuosineljänneksen viimeinen arkipäivä.

Vuoden 2019 alusta katsaus ilmestyy internet-sivulla:

Tuorein tilastokatsaus: 4. vuosineljännes 2020

Vuoteen 2018 saakka katsaus julkaistettiin Tilastoja-sarjassa.