Konkurssien määrän kehitys

Helsingissä pantiin heinäkuussa 2021 vireille 35 konkurssia Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Tämä oli 12,9 % prosenttia vähemmän kuin samalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi teollisuuden ja muiden palveluiden toimialoilla lukuun ottamatta kaikilla toimialoilla vuoden takaiseen nähden.

Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä vuoden 2021 heinäkuun aikana oli kaikkiaan 171, mikä on 14,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Määrä kasvoi rakennusalalla, kaupan toimialalla sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla.

Kuviossa näkyvä vuoden 2017 alkuvuonna vireille pantujen konkurssien määrä oli poikkeuksellisen matala, mikä johtui tuolloin verohallinnon tekemien konkurssihakemusten poikkeuksellisen pienestä määrästä.

Useassa kunnassa toimivan yrityksen konkurssi kirjataan konkurssitilastossa vain yrityksen kotikuntaan. Näin Helsinkiä kotikuntanaan pitävän yrityksen koko henkilöstömäärä, riippumatta toimipaikkojen sijainnista, tilastoituu pelkästään Helsinkiin.

Linkki Tilastokeskuksen konkurssit -sivulle