Toimivat työmarkkinat ja elinvoimainen yritystoiminta mahdollistavat Helsingin menestyksen ja helsinkiläisten hyvinvoinnin tulevina vuosina. Tälle Helsingin kaupungin kaupunginkanslian ylläpitämälle sivustolle on koottu tilastotietoa Helsingin työvoimasta, työpaikoista, yrityksistä, pendelöinnistä ja toimitilamarkkinoista.