Helsingissä sijaitsevista ammatillisista oppilaitoksista valmistui reilut 8 000 henkilöä vuoden 2019 aikana. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneita oli noin 4 200. Eniten perustutkinnon suorittaneita valmistui kaupan ja hallinnon alalta, tekniikan alalta sekä palvelualalta. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistuneita oli noin 3 800, joista lähes puolet valmistui kaupan ja hallinnon alalta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset ovat näyttötutkintona suoritettavaa ammatillista lisäkoulutusta, ja monilla tutkinnon suorittaneilla on jo työpaikka, jonka yhteydessä tutkintoa suoritetaan.

Vuosien 2016–2019 aikana Helsingissä perustutkinnon ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneista suurempi osuus oli työllisenä kuin koko maassa keskimäärin.  Helsingissä näiden vuosien aikana valmistuneista 76 prosenttia oli työllisiä vuonna 2019, kun koko maassa vastaava osuus oli 71 prosenttia. Koulutusaloittain tarkasteltuna parhaiten Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa perustutkinnon suorittaneista olivat työllistyneet terveydenhuollon alalta sekä palvelualalta valmistuneet. Matalin työllisyysaste oli tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalta sekä taidealalta tutkintoon valmistuneilta. Ammatti- ja erikoistutkinnon suorittaneista parhaiten työllistyivät kaupan ja hallinnon alalta sekä tekniikan alalta valmistuneet.

Perustutkinnon Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa suorittaneiden työllisyys on heikoin valmistumisvuonna riippumatta tutkintokohortista. Työllisten osuus nousee reippaasti tästä seuraavina kahtena vuotena ja tasaantuu tämän jälkeen. Vuonna 2019 valmistuneiden työllisyys samana vuonna oli paremmalla tasolla kuin vuosina 2013–2017 valmistuneiden kohorteilla, mutta vuonna 2018 valmistuneita matalampaa. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden työttömyys valmistumisen jälkeisinä vuosina sen sijaan on vaihdellut enemmän kohortista riippuen. Vuosikymmenen alkupuolella vastavalmistuneiden työttömyys oli selvästi harvinaisempaa ja muutokset työttömien osuudessa valmistumisen jälkeisinä vuosina pieniä. Viiden edellisvuoden aikana valmistuneiden kohorttien työttömyys on ollut korkeaa heti valmistumisvuonna, mutta tilanne on parantunut selvästi jo vuoden kuluttua valmistumisesta.