Uusien yritysten määrä

Helsingissä rekisteröitiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 6701 uutta yritystä. Se hieman 19 prosenttua enemmän kuin vuonna 2017. Aloittaneista yrityksistä 22 prosentta toimii ammatillisen, tieteellisellä ja teknisellä toimialalla. Suhteellisesti eniten vuonna 2018 yrityksiä rekisteröitiin kuljetuksen ja varastoinnin sekä taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialoilla.

Yrityskantaan suhteutettuna toiminnan aloittaneita uusia yrityksiä on tullut Helsinkiin noin 11-13 prosenttia vuodessa.

Yllä olevasta kuviosta puuttuu muutaman kvartaalin tiedot johtuen muutoksista tilaston lähdetiedoissa.

Helsingissä asukasta kohti eniten aloittaneita yrityksiä

Vuonna 2018 Helsingissä perustettiin 10,4 yritystä tuhatta asukasta kohden, mikä on korkein suhdeluku sitten vuoden 2007. Luku on korkeampi kuin koko Suomessa tai muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Toisaalta pohjoismaisissa naapurikaupungeissamme Oslossa suhdeluku on 20,5 ja Tukholmassa 11,3.

Koko pääkaupunkiseudun tilanteesta aloittaneiden yritysten suhteen voit lukea enemmän Helsingin seudun suuntien sivulta Yritysten aloitukset.