Uusien yritysten määrä

Helsingissä rekisteröitiin Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä 2 230 yritystä, mikä on yli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 vastaavaan ajankohtaan nähden. Selkeästi eniten uusia yrityksiä rekisteröitiin ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla.

Helsingissä rekisteröitiin vuoden 2020 neljän neljänneksen aikana 7 642 uutta yritystä. Se oli 2,4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 neljän ensimmäisen neljänneksen aikana. Aloittaneista yrityksistä 25 prosenttia toimii ammatillisella, tieteellisellä ja teknisellä toimialalla. Aloittaneiden yritysten määrä kasvoi eniten vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 nähden kiinteistöalan toiminnan sekä teollisuuden toimialoilla.

Yllä olevasta kuviosta puuttuu muutaman kvartaalin tiedot johtuen muutoksista tilaston lähdetiedoissa.

Helsingissä yrityskanta vahvassa kasvussa

Vuonna 2020 neljän neljänneksen perusteella Helsingin yrityskannan lukumäärä oli keskimäärin 68 148. Verrattuna vuoden takaisen vastaavaan ajankohtaan, Helsingin yrityskanta oli kasvanut yli viisi prosenttia. Yrityskannan kasvu oli vahvaa erityisesti kuljetuksen ja varastoinnin sekä taiteen viihteen ja virkistyksen toimialoilla, kun verrataan vuoden 2020 kolmea ensimmäistä neljännestä verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kasvua oli miltei kaikilla toimialoilla.

Koko pääkaupunkiseudun tilanteesta aloittaneiden yritysten suhteen voit lukea enemmän Helsingin seudun suuntien sivulta Yritysten aloitukset.