Uusien yritysten määrä

Helsingissä rekisteröitiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 5645 uutta yritystä. Se hieman enemmän kuin vuonna 2016. Helsingissä rekisteröitiin vuonna 2017 keskimäärin 1 410 yritystä kvartaaleittain katsottuna. Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana määrä oli kuitenkin 5086, mikä oli 14 prosenttia enemmäin kuin vuotta aikaisemmin.

Yrityskantaan suhteutettuna toiminnan aloittaneita uusia yrityksiä on tullut Helsinkiin noin 11-13 prosenttia vuodessa.

Yllä olevasta kuviosta puuttuu muutaman kvartaalin tiedot johtuen muutoksista tilaston lähdetiedoissa.

Helsingissä asukasta kohti eniten aloittaneita yrityksiä

Vuonna 2017 Helsingissä perustettiin 8,9 yritystä tuhatta asukasta kohden. Luku on korkeampi kuin koko Suomessa tai muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Toisaalta pohjoismaisissa naapurikaupungeissamme suhdeluku on Helsinkiä korkeampi: Oslossa 20,5, Tukholmassa 11,3 ja Kööpenhaminassa 9,4.

Koko pääkaupunkiseudun tilanteesta aloittaneiden yritysten suhteen voit lukea enemmän Helsingin seudun suuntien sivulta Yritysten aloitukset.