Helsingin työmarkkinakatsaus

Tarkat tilastotiedot Excel-tiedostona löytyvät tältä sivulta 

Helsingin työpaikkamäärä kasvoi vuoden lopussa

Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä kuusi prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja oli vuoden 2019 loka-joulukuussa kolme prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Koko maan tasolla työpaikkamäärä kasvoi prosentilla vuoden takaisesta.

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä prosentilla vuoden viimeisellä neljänneksellä ja tehtyjen työtuntien määrä väheni hieman vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudun tasolla työllisiä ja työtunteja oli edellisvuoden vastaavaa aikaa enemmän.

Työllisyys- ja työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat Helsingin osalta luonteeltaan karkeasti suuntaa-antavia.

Konkurssien haettujen yritysten määrä kasvoi 16 %  vuoden 2019 aikana

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi Helsingissä Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2019 tammi-joulukuun aikana 16 prosentilla vuoden takaisesta. Yhteensä konkurssiin haettuja yrityksiä oli vuoden 2019 aikana 529. Henkilökuntaa näissä yrityksissä oli kaikkiaan 2 724, mikä oli kolmannes enemmän kuin vuosi sitten. Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi erityisen voimakkaasti rakennustoiminnassa (89 %). Myös kaupan alalla vireille pantuja konkursseja oli reilusti edellisvuotta enemmän (47 %). Majoitus- ja ravitsemistoiminnan konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä oli suuri.

 

Pääkaupunkiseudulla yli 13 000 avointa työpaikkaa

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä joulukuun lopussa 8 318, mikä oli kuusi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  Pääkaupunkiseudulla oli vuoden lopussa 13 160 avointa työpaikkaa. Espoossa avoimien työpaikkojen tarjonta kasvoi 21 prosentilla ja Vantaalla 38 prosentilla vuoden takaisesta.

Helsingissä työpaikkoja oli eniten avoinna varastotyöntekijöille, siivoojille, myyjille, myyntiedustajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, kiinteistöhuollon työntekijöille, lähihoitajille sekä rakennusalan työntekijöille. Lisäksi Espoossa oli avoinna suuri määrä työpaikkoja liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajille. Lastenhoitotyöntekijöille, lastentarhanopettajille ja sairaanhoitajille on ollut pääkaupunkiseudulla paljon avoimia työpaikkoja jo pitkään.  Vantaan avoimien työpaikkojen kärkeen nousivat rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden, rakennusalan sekä kuorma-autonkuljetusalan työpaikat.

 

Nuorten työttömyys alenee ja ikääntyneiden työttömien määrä kasvaa

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2019 lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 9,2 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten.

Vuoden 2019 lopussa työttömien työnhakijoiden määrän lasku pysähtyi. Joulukuussa 2019 Helsingissä oli 31 715 työtöntä työnhakijaa, mikä oli vain 115 henkilöä (0,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa työttömien määrä pieneni prosentilla ja Vantaalla työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kolmella prosentilla. Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 8,8 prosenttia ja Helsingin seudulla 8,5 prosenttia. Koko maan tasolla työttömien osuus työvoimasta oli työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 9,8 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2019 joulukuun lopussa 2 300 ja 25–29-vuotiaita työttömiä reilu 3 270. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni Helsingissä kolmella prosentilla vuoden takaisesta. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni yhdeksällä prosentilla ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä väheni kaksi prosenttia. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä kääntyi nousuun elokuussa ja vuoden lopussa heitä oli työttömänä kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli Helsingissä joulukuun lopussa 6 000, mikä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingin työttömistä 19 prosenttia on ulkomaan kansalaisia.  

Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista kolmannes oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 10 488, mikä oli prosentin edellisvuotta vähemmän.


Korkeakoulutettujen työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta

 

Helsinkiläisistä työttömistä 23 prosenttia on koulutustaustaltaan vain perusasteen suorittaneita, keskiasteen suorittaneiden osuus on 37 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 32 prosenttia. Koulutustaustaltaan tuntemattomien työttömien osuus on kahdeksan prosenttia. Koulutusasteen ollessa tuntematon kyseessä on maahanmuuttaja.

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä väheni perusasteen, keskiasteen ja koulutustaustaltaan tuntemattomien työttömien kohdalla. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä kasvoi kuudella prosentilla ja ylemmän korkeakoulututkinnon sekä tutkijakoulutuksen suorittaneiden työttömien määrä lisääntyi neljällä prosentilla edellisvuodesta.