Tilastotaulukko tulossa
Aineistojen Laatuseloste.docx 
Kuviot suhdannekuviot2020.pptx

Työllisyysaste laskusuunnassa 

Loma-aika sekä koronakriisiin liittyvien rajoitusten purku ja epidemian rauhoittuminen vilkastuttivat kuluttamista ja liikkumista heinä-elokuussa, ja tämä näkyy hetkellisesti parantuneena työllisyystilanteena. Lomautettujen määrä pieneni kevään synkimmistä luvuista huomattavasti. Kokonaan vailla työtä olevien työttömien määrässä ei sen sijaan ole ollut vastaavaa kehitystä. Lokakuun tilanne näyttää ennakollisten työttömyystietojen mukaan syyskuun kaltaiselta. Huolestuttuvia viitteitä työttömyyden kasvuun on kuitenkin näköpiirissä;  mm. useat suuret yritykset uutisoivat yt-neuvotteluista ja irtisanomisista.

Työllisten määrä pieneni Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä yhdellä prosentilla vuoden takaisesta Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen suuntaa antavien tietojen mukaan. Tehtyjen työtuntien määrä väheni koko pääkaupunkiseudulla prosentilla. Helsingissä tehtyjen työtuntien määrä säilyi heinä-syyskuussa vuoden takaisella tasolla. Edellisellä vuosineljänneksellä tehtyjen työtuntien määrä oli 9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Helsingin työllisyysaste oli vuoden kolmannella neljänneksellä 73,5 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen mukaan.

 

Avoimien työpaikkojen määrä pääkaupunkiseudulla edelleen vähäinen

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä syyskuun lopussa 7 278 mikä oli 34 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Työntekijöitä haettiin eniten hoito- ja rakennustöihin, postiin ja myyntialalle. Pääkaupunkiseudulla oli tarjolla 11 625 avointa työpaikkaa. Espoossa avoimien työpaikkojen tarjonta väheni 24 prosentilla ja Vantaalla 30 prosentilla vuoden takaisesta. Koko maan tasolla työpaikkoja oli tarjolla 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Lomautettuja edelleen yli 10 000 

Helsingissä työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli vuoden 2020 syyskuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 13,8 prosenttia, mikä on 5,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vuoden takaisesta 60 prosentilla. Kaikkiaan työttömiä työnhakijoita oli 48 479, joista kokoaikaisesti lomautettuja oli 10 107 ja työttömiä 38 372. Vuotta aiemmin lomautettuja oli 512. Ilman kokoaikaisesti lomautettuja työttömien määrä kasvoi 29 prosenttia vuoden takaisesta, eli 8 500:lla henkilöllä. Lomautettujen osuus kaikista työttömistä työnhakijoista oli 21 prosenttia. Lomautetuista puolet oli naisia ja puolet miehiä. Kokonaan vailla työtä olevista työttömistä miesten osuus (55 %) oli naisia suurempi. 

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2020 syyskuun lopussa 4 541 ja 25–29-vuotiaita työttömiä 5 936. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi Helsingissä 111 prosentilla vuoden takaisesta. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä kohosi 96 prosentilla ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi 67 prosenttia. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 38 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. 

Työttömiä ulkomaan kansalaisia oli Helsingissä syyskuun lopussa 8 496, mikä oli 54 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt reippaaseen 28 prosentin kasvuun. Pitkäaikaistyöttömänä oli syyskuun lopussa 13 477, mikä oli lähes 3 000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Lomautettujen määrä oli korkeimmillaan toukokuussa; syyskuussa Helsingissä oli kaikkiaan 16 400 lomautettua vähemmän kuin keväällä. Koronakriisin aiheuttamat lomautukset ovat kohdistuvat erityisen voimakkaasti palvelu- ja myyntityöntekijöihin. Osa palvelu- ja myyntityöntekijäistä oli päässyt palaamaan töihin.

Palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuus kaikista lomautetuista oli syyskuun lopussa 28 prosenttia. Tämän ammattiryhmän työttömiä työnhakijoita oli Helsingissä syyskuussa kaikkiaan 8 560 ja heistä kolmasosa oli kokoaikaisesti lomautettuja. Lähes kaksi kolmasosaa lomautetuista palvelu- ja myyntityöntekijöistä oli naisia.

Ammattiryhmiin kuulumattomien ryhmään lasketaan vailla aiempaa ammattia olevat hakijat sekä osa vastavalmistuneista ja työttömät työnhakijat, joiden ammatti ei ole tiedossa. Tähän ryhmään kuuluu paljon nuoria ja ulkomaalaistaustaisia työttömiä. Lähes neljäsosa lomautetuista oli ammatteihin luokittelemattomia ja usein kyseessä oli puuttuva tieto ammatista. Reilu viidesosa lomautetuista kuului erityisasiantuntijoiden tai asiantuntijoiden ammattiryhmiin.