Helsingin työmarkkinakatsaus
 

Tarkat tilastotiedot excelinä ja ppt-kuviot löytyvät tältä sivulta 

Työllisten ja tehtyjen työtuntien määrät kasvoivat hieman

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla kahdella prosentilla vuoden 2019 toisella neljänneksellä.  Helsingin työllisyysaste oli 74,8 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Pääkaupunkiseudulla työllisyysaste oli 75 prosenttia ja Helsingin seudulla työllisyysaste nousi 75,1 prosenttiin. Työllisyysaste kertoo 15–64-vuotiaiden työllisten osuuden saman ikäisestä väestöstä.

Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi Helsingissä 1,5 prosentilla vuoden takaisesta, vaikka vuoden 2019 toisella neljänneksellä oli yksi työpäivä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudulla työtunteja tehtiin 0,6 prosenttia edellisvuotta enemmän. 

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Helsingin työpaikkamäärä kasvoi majoituksen ja ravitsemisen sekä informaation ja viestinnän toimialoilla 

Vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä Helsingissä oli 439 200 työpaikkaa. Määrä oli sama kuin vuotta aiemmin. Koko pääkaupunkiseudulla työpaikkoja oli 709 500, mikä oli 1,2 prosentilla enemmän kuin vuosi sitten. 

Työpaikkojen määrä kasvoi Helsingissä vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla 0,6 prosenttia vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla ja koko Helsingin seudulla työpaikkoja oli vuoden 2019 tammi-kesäkuussa noin 1,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Helsingin työpaikkojen toimialoittaista muutosta on mielekkäämpää tarkastella puolen vuoden ajanjaksolla vuosineljänneksen sijaan työvoimatutkimuksen pienen otoksen vuoksi.

Tammi-kesäkuussa työpaikkamäärät kasvoivat Helsingissä nopeimmin majoitus- ja ravitsemisalalla sekä informaation ja viestinnän aloilla. Myös kuljetuksen ja varastoinnin, muiden palveluiden sekä teollisuuden työpaikkoja oli selkeästi edellisvuotta enemmän.  Sen sijaan rakentaminen, taide, viihde ja virkistys, rahoitus- ja vakuutustoiminta sekä terveys- ja sosiaalipalvelut menettivät työpaikkoja.  

Työllisyys- ja työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat Helsingin osalta luonteeltaan suuntaa-antavia.

Konkurssien määrä kasvoi viidenneksellä tammi-kesäkuussa vuoden takaisesta, erityisesti rakennustoiminnassa

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi Helsingissä  Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2019 tammi-kesäkuun aikana viidenneksellä vuoden takaisesta.  Yhteensä konkurssiin haettuja yrityksiä oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 287. Henkilökuntaa näissä yrityksissä oli kaikkiaan 1 439, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. 

Konkurssiin haettujen yritysten määrä kasvoi rakennustoiminnan, kuljetuksen ja varastoinnin sekä kaupan toimialoilla. Rakennusalan yrityksissä konkurssi kosketti yli 500 työntekijää vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. 

Avoimia työpaikkoja tarjolla runsaasti rakennuksilla, palvelualoilla ja hoitotyössä

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä kesäkuun lopussa 8 100, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  Pääkaupunkiseudulla oli vuoden lopussa 12 700 avointa työpaikkaa. Erityisesti avoimia työpaikkoja oli tarjolla Espoossa, missä kasvua kertyi vuoden takaisesta 39 prosenttia. 

Helsingissä töitä oli tarjolla eniten talonrakentajille, myyjille, myyntiedustajille, taksinkuljettajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, varastotyöntekijöille, kirvesmiehille ja rakennuspuusepille, siivoojille sekä lähihoitajille. 


Työttömien määrä alenee edelleen, mutta yli 50-vuotiailla tilanne lähes edellisvuoden tasolla

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2019 kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 9,7 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2019 tammi-kesäkuussa työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen pienempi kuin vuosi sitten, mutta laskuvauhti on hidastumassa. 

Kesäkuussa 2019 Helsingissä oli 33 700 työtöntä työnhakijaa, mikä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa ja Vantaalla työttömien määrä pieneni neljällä prosentilla.  Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 9,3 prosenttia ja Helsingin seudulla 8,9 prosenttia. Koko maan tasolla työttömien osuus työvoimasta oli työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 9,7 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2019 kesäkuun lopussa vajaa 2 800 ja 25–29-vuotiaita työttömiä reilu 3 700. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni Helsingissä 12 prosentilla vuoden takaisesta. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 13 prosentilla ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä kuusi prosenttia. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli vain prosentti vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Ulkomaan kansalaisten osuus kaikista Helsingin työttömistä on edelleen viidennes. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä väheni neljä prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista 31 prosenttia oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa 10 500, mikä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Työttömyyden keston mukaan tarkasteltuna 1,5–2 vuotta sekä yli viisi vuotta työttömänä olleiden määrät kuitenkin kasvoivat vuoden takaisesta. 

Helsinkiläisistä työttömistä lähes neljäsosa on koulutustaustaltaan vain perusasteen suorittaneita, keskiasteen suorittaneiden osuus on 37 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on 31 prosenttia. Koulutusasteeltaan tuntemattomien työttömien osuus on yhdeksän prosenttia. Koulutusasteen ollessa tuntematon kyseessä on maahanmuuttaja. 

Vuoden takaiseen verrattuna työttömien määrä väheni maltillisesti useimmilla koulutustaustoissa. Eniten työttömyys väheni keskiasteen, perusasteen sekä alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneilla (6 % kullakin). Tutkijakoulutuksen saaneiden ja koulutustaustaltaan tuntemattomien työttömien määrät pysyivät edellisvuoden tasolla.

Tuorein Helsinkiä koskeva TEM:n tietoihin perustuva työttömyyskatsaus löytyy täältä https://elinkeinothelsingissa.fi/fi/tem_kuukausitilasto.