Tarkat tilastotiedot excelinä ja ppt-kuviot löytyvät tältä sivulta 

Työllisten ja työpaikkojen määrät kasvussa

Työllisten määrä kasvoi Helsingissä prosentilla ja pääkaupunkiseudulla kahdella prosentilla vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä.  Helsingin työllisyysaste oli 73,9 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi. Helsingin seudulla työllisyysaste nousi 74,2 prosenttiin ja koko maan tasolla työllisyysaste oli vuoden 2019 tammi-maaliskuussa 71 prosenttia. Työllisyys- ja työpaikkatiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen ja ovat Helsingin osalta luonteeltaan suuntaa-antavia.

Vuoden 2019 alussa Helsingissä oli 436 200 työpaikkaa, mikä oli 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko pääkaupunkiseudulla työpaikkamäärä kasvoi 1,6 prosentilla vuoden takaisesta.

Hoitoalan ammattilaisista pulaa

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Helsingissä maaliskuun lopussa 12 778, mikä oli 27 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  Pääkaupunkiseudulla oli vuoden lopussa 20 170 avointa työpaikkaa. Tämä oli lähes kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Verrattuna vuoden takaiseen erityisen paljon lisääntyivät lähi- ja sairaanhoitajien, rahdinkäsittelijöiden ja varastotyöntekijöiden sekä autonkuljettajien avoimet työpaikat. Esimerkiksi hoitajille oli tarjolla 2,5 kertaa enemmän avoimia paikkoja.

Koulutustaustaltaan tuntemattomien työttömien määrä kasvoi

Helsingissä työttömien osuus työvoimasta oli vuoden 2019 maaliskuussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan 8,8 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2019 tammi-maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen pienempi kuin vuosi sitten, mutta laskuvauhti on hidastumassa.

Maaliskuussa 2019 Helsingissä oli 30 299 työtöntä työnhakijaa, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Espoossa ja Vantaalla työttömien määrä pieneni myös 7 prosentilla.  Pääkaupunkiseudulla työttömyysaste oli 8,4 prosenttia ja Helsingin seudulla 8,0 prosenttia. Koko maan tasolla työttömien osuus työvoimasta oli työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan 9,1 prosenttia.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Helsingissä vuoden 2019 maaliskuun lopussa 2 278 ja 25–29-vuotiaita työttömiä 3 197. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä aleni Helsingissä 10 prosentilla vuoden takaisesta. 25–29-vuotiaiden työttömien määrä pieneni 11 prosentilla ja 25–49-vuotiaiden työttömien määrä 7 prosentilla. Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomaan kansalaisten osuus kaikista työttömistä on vuoden takaiseen verrattuna pysynyt samana. Joka viides työtön työnhakija Helsingissä oli ulkomaalainen. Työttömien ulkomaan kansalaisten määrä väheni 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaikista Helsingin työttömistä työnhakijoista kolmannes oli ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden. Pitkäaikaistyöttömiä oli maaliskuun lopussa 10 270, mikä oli 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Suhteellisesti eniten työttömyys väheni edelleen tutkijakoulutuksen omaavilla (-14 %). Keskiasteen tutkinnon suorittaneiden määrä pieneni 9 prosenttia, alemman korkeakouluasteen sekä perusasteen suorittaneiden työttömien määrät vähenivät 8 prosentilla ja ylemmän korkeakouluasteen 5 prosentilla. Koulutustaustaltaan tuntemattomien työttömien määrä kasvoi kolmella prosentilla vuoden takaisesta.